Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Korntørkevifte

En korntørkevifte brukes til tørking og nedkjøling av korn fra åker til lagringsdyktig salgsvare.

Et stadig mer ustabilt klima og usikre innhøstingsforhold, samt stadig strengere kvalitetskrav ved levering, gjør bruk av tørkeanlegg for korn til en nødvendighet.  


I de tilfeller hvor gården ikke har tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget eller det ikke er tilgang på strøm, vil et dieseldrevet vifteanlegg være løsningen. Anlegget er automatisert og har full driftsovervåking, samt fjernbetjening via smarttelefon.

Fagskolen Tinius Olsen

Prosjektet er en del av et 4 års deltid nettstudie for elkraft og mekatronikk ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg.


Studentene Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo har realisert planlegging og bygging av et dieseldrevet korntørkevifteanlegg med styring og overvåking.

Prosjektering

Prosjektgruppa har prosjektert og tegnet vifteanlegget i 3D modell for enklere planlegging og visualisering.

3D modell av korntørkeviften

Bidragsytere