Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Organisering

Hovedinndelingen av arbeidet og ansvaret er slik:

Prosjektleder, Erik Løvmo

Idemyldring, vurdering og prosjektering

Arbeid på maskinen

Bestilling og henting av deler

Økonomioppfølging

Elektrisk anlegg

Programmering av HMI panel

Leverandørkontakt, sponsorat

Detaljfremdriftsplanlegging


Produksjonsleder, Jan Erik Rismyhr

Idemyldring, vurdering og prosjektering

Arbeid på maskinen

Maskinering av deler med elever ved HVGS

Programmering av PLS

3D tegning og produksjonstegning

3D printing av modell.

Styrkeberegning

 ovedfremdriftsplanlegging

Arbeidsfordeling

Organisasjonskart


Oppdragsgiver


Erik Løvmo


Produksjonsleder


Jan Erik Rismyhr


Prosjektleder


Erik Løvmo


Veileder


Ole Fredrik Stevning

Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.