Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Kommunikasjon

Prosjektgruppen har benyttet ulike kommunikasjons plattformer i prosjektet.

Kommunikasjonen i gruppa har mellom medlemmene hovedsakelig foregått muntlig med likeverdige roller. Prosjektmøtene har blitt referatført med korte beskrivelser av punktene og felles arbeidsøkter har blitt referatført. Kort beskrivelse av enkle arbeidsøkter er ført i timeloggen. Ved noen anledninger har arbeidsloggen ikke blitt ført fortløpende.

Kommunikasjon mot oppdragsgiver har vært en del av gruppekommunikasjonen siden prosjektleder også er oppdragsgiver. Her har kommunikasjonen kun vært muntlig med likeverdige roller.

Kommunikasjonen med fagskolen har vært i skriftlig form av oversendte referater og e-poster med skriftlig tilbakemelding fra fagskolen på e-post. En annen del har vært muntlig i form av samtaler og veiledning med lærere fra skolen. Vi har hatt spesialundervisning med flere lærere på fagfelter vi var usikre på, slik som virkningsgradberegning med Tommy Hvidsten og Lars Harald Heggen, oppbygging av nødstopp funksjoner og fremgangsmåte og oppbygging av PLS programmering med Harald Hals og tegningsdokumentasjon med Per Anton Hansen. Kommunikasjonen mot skolen har hatt preg av lærernes overordnede rolle og studentens underordnede rolle.

Kommunikasjon med leverandører har foregått både skriftlig på e-post og muntlig på telefon. Ordrebekreftelser har kommet skriftlig som vedlegg til e-post. Rollene har vært likeverdige med sterkt faglig innhold. I e-post har kommunikasjonen det ved noen anledninger tatt en del tid (flere dager / uker) å få svar, selv med purringer.

Kommunikasjonsmetodene og rollene som er brukt faller naturlig i de ulike situasjonene og er allment akseptert i samfunnet. Skriftlig kommunikasjon i form av formelle brev er ikke benyttet i prosjektet.

Referatføringen fra prosjektmøtene kunne vært mer utfyllende for hvert punkt slik at utenforstående enklere kunne oppfatte innholdet. Hadde prosjektet hatt større bredde kommunikasjonsmessig med flere parter involvert som ekstern oppdragsgiver med flere involverte personer og eksterne samarbeidspartnere med flere personer ville det vært nødvendig. Vårt prosjekt hadde en relativt liten kommunikasjonsplattform hvor alle var kjent med punktene, så vi anså at beskrivelsen i referatene kunne være korte.

Kommunikasjonen med oppdragsgiver kunne i større grad vært skriftlig. Selv om oppdragsgiver og prosjektleder er samme person, burde viktige anbefalinger fra gruppen og viktige beslutninger fra oppdragsgiver vært skriftlig. Det kunne gitt et mer oversiktlig administrativt bilde av prosjektet. Tidspresset i prosjektet har ført til at det var vanskelig og ikke prioritert.

Kommunikasjonen med fagskolen og prosjektets leverandører har fungert godt. Det kunne gitt et mer oversiktlig administrativt bilde av prosjektet. Tidspresset i prosjektet har ført til at det var vanskelig og ikke prioritert.

Kommunikasjonen med skolen og prosjektets leverandører har fungert godt

Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.