Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Prosjektbeskrivelse

Dieseldrevet korntørkevifte med PLS styring og overvåking.

Problemstillingen er å produsere en komplett selvstendig dieseldrevet korntørkevifte etter gjeldene regler og forskrifter. Korntørken skal være enkel i bruk, men samtidig skal den styres til å jobbe på best mulig drivstoff og energiøkonomisk måte og ivareta oppdragsgivers ønske om overvåking og logging av driftsdata.


Den skal kunne fjernstartes fra mobiltelefon og med mulighet til og stoppe motoren ifra telefonen, styrepanelet eller via nødstopp funksjonene. Det skal utarbeides en reserveløsning for å kunne kjøre motoren i tilnærmet manuelt drift ved eventuelt feil på det overordede systemet. Det skal konstrueres gear, variatoroverføring og nødvendige akslinger.


Korntørken må tåle å stå urørt i ett år å lagres med en temperaturer på -25C° for å så kunne gå igjennom en startprosedyre som gjør at korntørkeviften kan startes uten ekstern energikilder. Korntørkeviften skal være så solid at den tåler de påkjenninger som maskinen blir utsatt for. Det skal benyttes så sant det er mulig lagerførte deler.


Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.