Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Prosjektets mål

Prosjektet har flere målsetninger som oppdragsgiver har spesifisert for gruppen.

Krav til produktets funksjon


Krav til produktets form og utførelse

Produktet skal være kompakt. Enheten skal ikke ha større dimensjoner enn LxBxH: 2500x1500x2000mm.

Delkomponentene skal monteres på en kraftig ramme.

Enheten skal ha styring og overvåking av drift. Prosjektet definerer selv hva som er mulig og hensiktsmessig innenfor budsjettrammen.

Krav til økonomi knyttet til fremstilling av produktet

Budsjettramme på kr. 60 000,- eks. MVA inklusiv sentrifugalvifte.

Reiseutgifter og godtgjørelse for tidsbruk for studentene dekkes ikke av oppdragsgiver.

Øvrige krav fra oppdragsgiver

Oppdragsgiver leverer brukt motor til prosjektet. Det er behov for generell service på motoren. Vannpumpe og termostat må byttes.

Oppdragsgiver leverer ny sentrifugalvifte til prosjektet.

Oppdragsgiver leverer brukt variatorsystem til prosjektet. Variatorsystemet er ikke komplett. Prosjektet skal komplettere variatoren.

Krav som følge av internasjonale standarder eller offentlige pålegg

Enheten defineres som en maskin og vil måtte følge forskrift om maskiner.

EN 606204-1 Maskinenes elektrisk utrustning del 1: generelle krav.

2006/42/EC Maskindirektivet

Krav som følge av sikkerhetshensyn

Beskytte mennesker mot brannskade (varm eksospotte, motor og kjølevann).

Beskytte mennesker mot akutt amputasjon og klemskader (roterende deler)

Krav som følge av teknologivalg

Vifte skal drives av en dieselmotor.

Krav som følge av tilgang til ressurser

Ferdigstilt til skoleslutt.

Andre krav / endringer

Motoren og viften som er levert av oppdragsgiver har forskjellig dreieretning. Det vil si at viften ikke vil blåse luft som den skal ved normal drift på motoren.

Oppdragsgiver var ikke klar over dette misforholdet. Prosjektet fikk i oppdrag å prosjektere en løsning for dette.

Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.