Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Oppdragsgiver

Erik Løvmo driver småbruk i Sandefjord med kornproduksjon.

Som gårdbruker bør man være svært allsidig og tålmodig for å takle utfordringene som kommer løpende i forbindelse med en sesong av planteproduksjon. Man må ha et øye for fremdrift, ledelse, økonomi, biologi, geologi, hydrologi, mekanikk, hydraulikk, elektro, osv. Det vil si at man må tenke både tverrfaglig og helhetlig.


Da var det med stor entusiasme jeg og studiekollega Jan Erik Rismyhr kunne gå løs på en tverrfaglig hovedoppgave og praksisoppgave som avslutning på 4 års deltidsstudium og i tillegg få et viktig bidrag til gårdsdriften i mange år fremover.

Oppdraget som består i å konstruere og produsere et dieseldrevet korntørke-vifteanlegg er meget viktig for gårdsdriften i kommende sesonger. Vi har i de siste 4 årene hatt betydelig vanskelige innhøstningsforhold med store nedbørsmengder i lange perioder. I forrige sesong opplevde vi en svært kraftig hagelbyge på modent korn som forårsaket et avlingstap på 25% ved at kornet ble slått ut av aksene. I de korte periodene mellom regnbygene rekker ikke kornet å tørke nok stående på jordet til at det kan høstes før neste nedbør kommer. Med et effektivt korntørkeanlegg vil man generelt sett kunne treske to dager etter at det har regnet i stedet for en uke etter. Man kan også starte høstingen tidligere i sesongen mens været er mer stabilt. Tidligere høstet og tørrere korn gir bedre kvalitet for bakeevne og protein. Det gir mer stabil lagring og bedre pris.


Korntørkeanlegget må være meget driftssikkert. I sesongen vil det gå 24 timer i døgnet i kanskje 14 dager i strekk. Overvåking og kontroll av anlegget, er avgjørende faktorer. Driftsstans vil i ytterste konsekvens føre til tap av hele avlingen som ligger på tørka som følge av varmgang og gjæring, særlig i de nedre kornlagene. Dette gjør oppdraget tverrfaglig spennende. Alt fra konstruksjon og produksjon av stålrammen, montering av komponentene, design av styrings- og overvåkingssystem, testing og idriftsettelse, samt vedlikehold, har gitt oss mange utfordringer.


Anlegget blir meget miljøvennlig til tross for at virkningsgraden på motor og kraftoverføring ikke er så bra. All overskuddsvarmen fra anlegget trekkes med i tørkeluften og bidrar til hurtigere tørking av kornet. Eksos avgassene ledes over tak og vekk fra innsugsluften.


Jeg vil takke Fagskolen Tinius Olsen for å ha akseptert oppdraget og alle veilederne for støtten under veis. Jeg vil også takke kollega Jan Erik Rismyhr for utrettelig pågangsmot, oppfinnsomhet, teknisk innsikt og arbeidslyst. Holmestrand videregående skole og elevene på TIP linjen tildeles en stor takk for det flotte arbeidet med stålrammen.


Erik Løvmo, Gårdbruker

(Sign.)


Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.