Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Milepæler

Prosjektet er delt opp i faser med milepæler som avslutning på fasene.

Planleggingsfase, milepæl 1 - 04.10.2014


Prosjekteringsfase, milepæl 2 - 01.03.2015


Rapporteringsfase, milepæl 3 - 15.04.2015


Innlevering / fremføring, milepæl 4 - 10.05.2015

Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.