Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Prosjektrapport

Prosjektgruppen har utarbeidet en prosjekt rapport med vedlegg som kan leses her.

Prosjektrapport 2015 - Dieseldrevet korntørkevifte

(Erik Løvmo og Jan Erik Rismyhr).


Vedlegg:

1. Prosjektpresentasjon

2. Sjekkliste for oppstart, prosjekt – korntørkevifte.

3. Arbeidstegninger for mekanisk produksjon.

4. Skjemategninger for elektrisk anlegg.

5. Simuleringsrapport for styrkebergning av stålramme.

6. Sprengskisse – Variator

7. Forprosjektrapport.

8. Produkt datablad – weblinkskjema.

9. Prosedyreskjemaer.

10. Arbeidslogg.

11. Prosjektmøtereferat.

12. Fremdriftsplan.

13. Prosjektgruppens samarbeidsavtale.

14. Arbeidsavtale med Holmestrand Videregående Skole.

15. Prosjektregnskap.