Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Anlegget leveres ferdig idriftsatt og testet.


Enheten må tilknyttes ekstern dieseltank med ekstern pumpe og nivåfølere.


Tilknytningspunktet for dette er midt på rammens langside.Servicedokumentasjon

Når produktet overleveres oppdragsgiver er den testkjørt og grovkalibrert. Enheten settes på plass med kran og løftestropper festet til løfteørene i rammen. Man bruker løftestropper med lengde 4m og bruddlast på 10 000N. Det skal brukes sjakler mellom løftestropp og løfteører på rammen. Sjaklene skal være godkjent for løft og dimensjonert for minimum 500kg bruddlast.


Rammen plasseres på betonggulv i ønsket posisjon. Det merkes i gulvet for innfesting med 4 stk ekspansjonsbolter gjennom hull i hjørnene av rammen. Enheten løftes av gulvet igjen og settes ved siden av det oppmerkede området. Deretter borer man de fire hullene i betonggulvet med 16mm murbor, 100mm dype. I hullene settes det ned 16x140mm ekspansjonsbolt. Enheten løftes så tilbake på plass og settes ned på de fire ekspansjonsboltene og festes med skive og mutter.


Midt på langsiden av rammen er det tilkoblingsstusser for tilførsel og retur av diesel for ekstern dieseltank. Ved dieseltilkoblingen er det også koblingsboks for ekstern tilførselspumpe for diesel, analog nivåsensor og nivåalarmsensor.


Luftkanal monteres fra vifteutløp til korntørkeanlegg.


Før oppstart må man sørge for diesel frem til motoren. Motor er testkjørt slik at filter og dieselpumpe på motoren er full av diesel. For at det ikke skal bli luft i dieselsystemet må det trekkes frem diesel frem til motoren fra ekstern dieseltank. Dette gjøres med håndpumpen på siden av motoren mot batteripakken. Pumpen betjenes til man hører diesel sirkuleres tilbake i returrøret. Alternativt kan man fra styrepanelet kjøre ekstern dieselpumpe til man hører retursirkulasjon (tilleggsapplikasjon).


Anlegget startes så i manuell driftsposisjon med panelet innvendig i styreskapet for å se at motor starter som den skal og ikke har fått luft i dieselsystemet. Hvis motor ikke starter etter 3 startsekvenser med gløding og 30 sekunders start / hvile intervall, må man iverksette lufting av dieselsystemet. Luftingen utføres ved å løsne to lufteskruer på dieselpumpen, deretter kjøre startmotoren til det renner ut ren diesel. Feste skruene igjen og prøve ny start sekvens. Om dette ikke lykkes kan man løsne det fjerde diesel høytrykksrøret fra dysen for å lufte ut høytrykkssiden av pumpen. Gjenta øvrig prosedyre og ny startsekvens. Ved problemer, ta kontakt med prosjektgruppen.


Når motor starter og går som den skal kan man stoppe anlegget og slå over bryter til auto. Anlegges kan da startes fra styrepanel eller fjernstartes fra mobiltelefon.


Anlegget har noen få service- og vedlikeholdspunkter. Daglig vedlikehold omfatter kontroll av kjølevæskenivå på radiator, kontroll av motoroljenivå, kontroll av dieselnivå i ekstern tank og innpressing av fett i friløpskobling, åpent aksellager og variatorlager.


Daglig vedlikehold omfatter også visuell og fysisk kontroll av hele maskinen for å se etter lekkasjer, slitasje på remmer og varmgang eller slark i lager. Anlegget brukes intensivt i en periode i året. Kornhøsten er gjerne fra i midten til slutten av august.


Servicepunktene gjøres en gang pr. år i forkant av sesongen, dvs i juli hvert år. Alle væsker og filter byttes. Motorolje, kjølevæske, girolje, dieselfilter og oljefilter. I sammen med servicepunktene gjøres også punktene for daglig vedlikehold.


Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.