Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Prosjektgruppen har benyttet ulike dataprogrammer for tegning og modellering, samt belastningssimulering.


Teorien fra fordypningsfagene har kommet til god anvendelse.Verktøy

Av verktøy har vi brukt NEK 400:2014, Forskrift om maskiner og Statsbygg tverrfaglig merkesystem.


Tegningene ble konvertert inn i ett program som heter Solid Works 3D, dette er ett 3D modelleringsprogram, programmet kan brukes til og simulere belastninger på konstruksjonen. Testingen som ble gjennomført gikk ut på å kjøre flere forskjellige belastninger på konstruksjonen for å se etter forskjellige svakheter. “Hva hvis” analyser ble benyttet hyppig (f.eks. lagerfeste holder 60% av sin opprinnelig styrke, må den forsterkes, byttes i andre typer eller designes på nytt). Hele maskinen ble tegnet i 3D, med dette ble det lettere å finne gunstige løsninger, og faktisk se om det var fysisk mulig å gjennomføre. Maskinen ble også printet ut i plast med en 3D printer for å virkelig kunne kjenne på prosjektet. Delene som skulle skjæres ut ble konvertert over i ett CAD/CAM program programmet heter MCC10 og legger inn kjørebaner på den importerte tegningen.


Av litteratur har vi benyttet fagbøkene «Statisk og fasthetslære», «Materiallære» og «Verkstedhåndboken». Gruppen har benyttes seg i noe grad av veiledere til teoretiske besvarelser og design på rapport og hjelp til utregning av virkningsgrad osv. gruppen måtte fordype seg mer i forbindelse med PLS programmeringen ble det benyttet ett program som heter TIA portal som er ett Siemensprodukt og her har gruppen fått god hjelp av Siemens til og løse tekniske problemstillinger.


Boken statikk og fasthetslære ble benyttet til og utregne kraften vi kunne utnytte i akslene i forhold til torsjon og tretthetsbrudd på aksler. Vi regnet også ut treghetsmomentet på maskinen. Verkstedhåndboken har vert veldig nyttig når vi lagde delene på verkstedet, der fant vi skjærehastighet ved dreiing, fresing boring og kutting med skjærebrenner. Boken ble også benyttet til å finne toleranser, overflatefinhet og andre relevante data ved sponfraskillende bearbeiding og sammenføying. Materiallæreboken ble brukt for å finne riktige temperatur og tid for anløpning av de sveisede delene uten å ødelegge strukturen til stålet.

Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.