Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Prosjektet har utviklet, prosjektert og bygget en dieseldrevet korntørkevifte med tørkeluft kapasitet på 35 000 m3 pr time uten behov for strømtilførsel.


Anlegget kan kjøres manuelt og automatisk via et PLS system og har optisk og akustisk varsling av oppstartsprosedyren.


Det er automatisk overvåking og uavhengig justering av turtall motor og vifte for å optimalisere drivstofforbruket og luftmengde.

Dieseldrevet korntørkevifte

Produktets funksjon er fysisk sett i enkleste form å omdanne energi i form av luft og diesel til varme og luft i bevegelse.


Virkemåten er at dieselmotoren omdanner væske (diesel) og luft i forbrenning til en roterende kraft på motorakselen med en spesifikk hastighet. Den roterende kraften overføres via kileremmer og variator til girkassen. Variatoren endrer hastigheten på kileremmen i forholdet for remhjulsdiameter for inngående og utgående kilerem. Girkassen endrer dreieretning på den roterende kraften og senker hastigheten på utgående aksel med forholdet 1,24:1. Den roterende kraften på akselen fra girkassen overføres til viften som er montert på akselen. Viften suger inn luft i senter av viften og via sentrifugalprinsippet komprimerer og slynger luften ut av siden på viften. Avgitt varme fra motor og drivlinje følger luften inn i viften og ut i tørkeanlegget. Eksosgasser føres via avgassystemet ut av viftehuset og vekk fra viftens innsugsområde.


Virkningsgraden for hele systemet er svært god. Vi har ikke konkrete verdier for komponentene, men kan anslå virkningsgrad for dieselmotor til å være 0,37, variator til 0,88 og girkasse til å være 0,95. Effektbehovet for viften er 18kW. Tilført effekt i form av diesel blir da 56kW som gir et dieselforbruk pr. time på 5,6 liter. Når anlegget er i drift ønsker vi å gjøre målinger på dette for å verifisere og optimalisere dieselforbruket. Effektivt vil 38kW være energitap i form av varme fra forbrenningsprosessen i dieselmotoren og friksjonsvarme fra variator og girkasse. Denne varmen brukes i luften for å forbedre tørkeprosessen. Det er kun energitapet i eksosen som ikke benyttes i prosessen. Vi ønsker å bestemme avgitt eksosenergi ved å måle eksosgasshastighet og eksosgasstemperatur ved normal drift for å fastslå den total virkningsgraden.


Overvåking og styring av motor, variator og vifte utføres av et automatisert PLS system, men kan også kjøres manuelt via vribrytere. Motoren kan startes ved hjelp av ett kontrollpanel eller meldinger som sendes til maskinen. Maskinen vil starte og gå til forhåndsinnstilte parametere. Når maskinen er i drift kan turtalls parameterne på vifte og motor justeres på ett HMI panel. Maskinen er utstyrt med varslingsorganer som lyd og lysvarsling, det er også logging av feil og feilvarselmelding i form av SMS.

Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.