Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Bakgrunn for prosjektet

Et stadig fuktigere og mer ustabilt klima setter høyere krav til hurtig innhøsting og tørking.

Erik Løvmo driver kornproduksjon på et gårdsbruk i Sandefjord. Som følge av et stadig våtere klima og strengere kvalitetskrav på kornleveranser, er det behov for å kunne tørke kornet før det leveres til mottaket. Tørkeanlegget vil også gi mulighet for tidligere høsting i perioder med stabilt vær. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Korntørken dekker et areal på ca 100m2 og har en kapasitet på ca 80 000 kg korn.

Vifteanlegget består av en 60Hk dieselmotor, kileremoverføring over variator til en frikoblingsclutch, samt en sentrifugalvifte med kapasitet på 35 000m3 luft pr. time ved 120mm/Vs. Dieseltanken skal ha kapasitet på ca 600 liter. Overskuddsvarmen fra motor og eksos brukes i tørkeanlegget for å øke effektiviteten på tørkingen. Oljedamp og eksos må ledes vekk fra luftstrømmen.

Anlegget skal overvåke kjølevannstemperatur, oljetemperatur, oljetrykk, turtall og dieseltank nivå, samt ha manuell start- og stopp funksjon og turtallsregulering. Som opsjon skal det utredes mulighet for overvåking av anlegget via smarttelefon og internett.

Oppdraget har en budsjettramme på NOK 60 000,-.


Teksten er sitert fra Prosjektrapport 2015. Dieseldrevet korntørkevifte. Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo. Fagskolen Tinius Olsen.