Copyright © 2014 | www.korntørke.no |

www.korntørke.no

Erik Løvmo

Oppdragsgiver / Prosjektleder

Formell utdannelse:


Fagbrev elektromontør, gruppe L (1993)

Teknisk fagskole, Elkraft (2015)


Erfaring:


1993 - 1997 Elektromontør / bas.

1997 - 2011 Prosjektleder, elektroinstallasjon.

2011 - 2015 Konsulent, elektroinstallasjon.


2001 - 2015 Gårdbruker, kornproduksjon

Jan Erik Rismyhr

Produksjonsleder

Formell utdannelse:


Tavlemontør (2000)

Teknisk fagskole, Mekatronikk (2015)


Erfaring:


2000 - 2011 Tavlemontør

2011 - 2015 Teknikker, Låsesmed

2011 - 2015 Yrkeslærer